Corneliu Antoniu - "fructe de mare"

Corneliu Antoniu – “fructe de mare”

Radu Aldulescu: “Corneliu Antoniu are o biografie de roman şi, deopotrivă, de romancier (…) Corneliu s-a născut în Craiova în anul 1940. A copilărit, aşadar, în vremuri tulburi de război, foamete, instalare a comunismului. S-a maturizat în funcţii şi meserii precum şef de staţie meteo, maistru instructor, director de cinematografe…...
Gelu Bogdan Marin - "Ucis prin lehamite"

Gelu Bogdan Marin – “Ucis prin lehamite”

Gelu Bogdan Marin: Nu sunt un mare scriitor. Mi-ar plăcea să cochetez cu această idee peste vreo douăzeci de ani. Astăzi sunt un scriitor de nişă sau periferic al generaţiei mele. Acolo unde simt lehamitea celui sătul de mizerii, înţepenit cu mâinile la ceafă, într-un simplu efect de victimă (…)...
Florina Zaharia - "pansamentrup/ bandagebody"

Florina Zaharia – “pansamentrup/ bandagebody”

a. g. secară: Titlul acestei cărţi, ca şi traducerea acestuia în limba engleză, m-au dus cu gândul la Herbert George Wells şi la <<Omul…>> său invizibil, care, dacă vă aduceţi aminte, umbla la un moment dat înfăşurat în pansamente… Fata, şi mai târziu femeia invizibilă care se ascunde, ascundea, creşte...
Iulian Grigoriu - "Frumosul măturător al băilor"

Iulian Grigoriu – “Frumosul măturător al băilor”

Elena Mitrofan: Regăsim astfel firesc poetul, în <<Frumosul măturător al băilor>>, ca un iniţiat care ne vorbeşte nu pentru a devoala vreo învăţătură, ci pentru a scutura deasupra noastră aşternuturile unei coerenţe în atingerea matură a conştiinţei poetice: <<eu, martirul formelor de cult ale acestui secol/ am botezat neantul prin...
Mihail Gălăţanu - "Burta înstelată/ The Starry Womb"

Mihail Gălăţanu – “Burta înstelată/ The Starry Womb”

Daniel Cristea-Enache: Poemele se învârt în jurul astrului matern ca planetele în jurul Soarelui, registrul fiind şi el, în mai multe rânduri, unul solar, jubilativ, extatic. Mihail Gălăţanu este un mistic atipic, acoperind cu o incandescentă religiozitate episoade şi reflexe biologice, acte fiziologice, cele mai elementare instincte. Dumnezeu apare, în...
a. g. secară - "anonimul gălăţean"

a. g. secară – “anonimul gălăţean”

Paul Blaj: <<anonimul gălățean>>, o carte de poezie cu de toate (inclusiv haiku-uri) ori doar stihuri, un volum interesant care sper să aibă un impact puternic asupra criticii actuale, o plachetă care poate are marele dar de a ne descrie intimitatea unui critic literar și nu numai (o știu pe...
Latest entries
Ioan Gh. Tofan - "Piaţa Veche (Călătorii paralele I)"

Ioan Gh. Tofan – “Piaţa Veche (Călătorii paralele I)”

Cezarina Adamescu: “Un amestec ciudat de frusteţe şi candoare (dar, în lumea lor şi spinii pot fi catifelaţi şi tandri!) un veşnic monolog al vocii auctoriale, paralel cu rememorarea unor vechi sau mai noi întâmplări, acesta este subiectul cărţii de faţă. Autorul ţine să-şi explice totul, sub pelerina retoricei întrebări: altfel cum? Un stil autopersiflant...
Georgia Tatu - "Oraşul tăcut"

Georgia Tatu – “Oraşul tăcut”

Cezarina Adamescu: “Un joc de aparenţe mai degrabă teluric decât celest, jucat de o fiică a ţărânii, înveşmântată în voaluri de amazoană voluptuoasă, de Sheherezadă, unduindu-şi şoldurile, vrăjind cu glasul şoptit pe măritul sultan cu poveşti înşelătoare, care-i vor mai prelungi visul, în chemări gestuale de fată morgană, eternul feminin e la el acasă. Maya...
Paul Spirescu - "Natură moartă cu iluzii"

Paul Spirescu – “Natură moartă cu iluzii”

Liviu Ioan Stoiciu: “Paul Spirescu nu poate fi clasat, e la vârsta optzeciştilor şi a debutat editorial o dată cu douămiiştii. Decent, nu e obsedat de exerciţiul profesiei literare, nici nu urmăreşte firul inspiraţiei, scrie pentru sufletul lui, după care corectează, redefinitivează. E absolvent de folosofie, şi asta mie-mi spune destul: stă prea mult pe...
George Lixandru - "Cer înclinat/ Ciel incline/ Sloping Sky"

George Lixandru – “Cer înclinat/ Ciel incline/ Sloping Sky”

Al. Florin Ţene: “George Lixandru este dotat cu  judecata gravităţii şi a încrederii superioară în rolul mesianic al poeziei. Obsedat de himera profunzimii, de rădăcinile arhietipale ale fiinţei, poetul desfide existenţa amorfă şi derizorie, sondând permanent misterul ancestral şi idealul classic al omului, răstălmăcind aparenţele pentru a descifra filonul spiritual (…) Poetul se exprimă printr-un...